NLB Banka u 2019. ostvarila neto dobit od 18,6 miliona KM

0
62

Redovna godišnja skupština NLB Banke održana je danas u Sarajevu. Na sjednici je usvojen poslovni i finansijski izvještaj Banke, sa izvještajima internog i vanjskog revizora za 2019. godinu, kao i odluka o usvajanju godišnjeg obračuna  i rasporedu dobiti. Usvojen je i Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2019. godinu, te donesene odluke u vezi poslovnog plana za naredne godine i izboru vanjskog revizora za 2020. godinu.

Rezimirajući poslovanje Banke u protekloj godini, istaknuto je da je 2019. za NLB bila godina rasta u svim segmentima poslovanja.

“U 2019. godini Banka je intenzivno radila na razvoju novih bankarskih usluga, kao i na poboljšanju korisničkog iskustva i dostupnosti klijentima. Digitalno bankarstvo je bilo u fokusu Banke, a period pandemije korona virusa je potvrdio našu opredjeljenost da klijentima učinimo bankarske usluge jednostavnim i dostupnim koristeći kanale online bankarstva.

Posebno smo ponosni što je Banka u toku 2019. učestvovala u više od 50 korporativnih i društvenih inicijativa u sklopu svog društveno odgovornog poslovanja. Ovaj region je naš dom, zato svojim predanim radom i podrškom lokalnoj zajednici želimo biti institucija koja radi na poboljšanju kvalitete života. Želimo biti Banka za sve što dolazi ‘’ izjavila je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke.

U 2019. godini, NLB Banka d.d. Sarajevo ostvarila je neto dobit u iznosu od 18,6 miliona KM i neto dobit prije umanjenja vrijednosti i rezervisanja u iznosu od 25,3 miliona KM. Banka je zabilježila snažan rast neto nekamatnog prihoda od 17 posto u odnosu na 2018. godinu. Ukupna aktiva Banke porasla je za osam posto, sa rastom neto kredita od 11 posto i rastom depozita od devet posto nebankarskom sektoru. Omjer loših kredita je dodatno smanjen na 3,3 posto. Neto krediti pravnim osobama porasli su za 15 posto.

“U periodu koji slijedi, Banka će kontinuirano raditi na korištenju svih prednosti koje donosi informaciona tehnologija, s ciljem modernizacije i pojednostavljivanja usluga koje nudi, osluškivajući potrebe klijenata i nudeći kompletna rješenja u skladu sa novonastalim oklonostima uzrokovanim pandemijom korona virusa“, saopćeno je iz NLB Banke.