Prihod od Trebevićke žičare u 2019. iznosio više od tri miliona KM

50

Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća Sarajevo za 2019. godinu razmatrat će vijećnici Grada Sarajeva na sjednici zakazanoj za 24. juni. Između ostalog, objavljeni su prihodi, rashodi, potraživanja i ukupne dugoročne obaveze preduzeća. U prošloj godini je planiran prihod od četiri miliona i 379.000 maraka. Međutim, prihodi su bili manji od planiranog – četiri miliona i 266.878 KM. I rashodi su bili manji. Umjesto planiranih tri miliona i 364.000, potrošeno je tri miliona i 340.493 KM.

Planirana dobit prije poreza je bila milion i 15.000 KM, ali je dobit u konačnici iznosila 926.385 KM. Preduzeće je najviše novca prihodovalo od prodaje karata za žičaru i Vijećnicu.

Za žičaru je prodato više od 350.000 karti na osnovu čega je prihod iznosio tri miliona i 178.556 KM. U Vijećnici je bilo više od 50.000 posjeta. Prihod od tih posjeta je bio skoro 428.000 KM.

Najviše novca je potrošeno na stavku “troškovi zaposlenih” i to milion i 625.777 KM. U preduzeću su 2019. bile uposlene 52 osobe za čije je plate izdvojeno milion i 260.352 KM. Godinu ranije, 2018. za plate je potrošeno 955.931 KM.

Javno preduzeće Sarajevo je potraživalo skoro 98.500 KM. Među onima od kojih se potražuje novac je i Stranka demokratske akcije (SDA). Potraživanje od SDA iznosi 6.800 KM. Ukupne dugoročne obaveze bile su više od 13 miliona KM.