Početak implemantacije projekta Pametne škole 2

43

„Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2 “, naziv je 3,6 miliona KM vrijednog projekta prekogranične saradnje čija je implementacija započela u četvrtak 15.10.2020. godine. Vodeći partner na realizaciji projekta je Centar za razvoj i podršku (CRP) sa sjedištem u Tuzli (BiH), a ostali partneri su Tuzlanski kanton (BiH) i Brodsko-posavska županija (HR).

U 27 mjeseci koliko se projekt planira provoditi investirat će se u energetsku obnovu objekata 33 osnovne i srednje škola u projektnom području (Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton). U 18 škola u Tuzlanskom kantonu peći na fosilna goriva biti će zamijenjene pećima na drvnu biosmasu (pelet), dok će na 10 od njih biti urađena termoizolacija i/ili zamjenjena stolarija. Na 15 škola u Brodsko-posavskoj županiji biti će instalirani solarni fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije.

Pored infrastrukturnih ulaganja aktivnosti projekta uključuju:

– edukaciju učenika putem interaktivne online platforme i pozorišne predstave o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije,

– prekogranično 4-mjesečno takmičenje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije (primjenom ne-investicijskih metoda, tj. promjenom ponašanja) i

– obuku o energetskom menadžmentu za 33 uposlenika iz škola koje će se obnoviti (jedan uposlenik po školi).

Sve aktivnosti projekta su prekograničnog karaktera i uključuju korisnike i iz Tuzlanskog kantona i iz Brodsko posavske županije. Projekt je finansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije u iznosu od 85%, dok je preostalih 15% sufinansirano od strane projektnih partnera.