Slovenska podrška Toplanama, projektima i smanjenju troškova

53

Ambasadorica Slovenije u BiH Zorica Bukinac sa direktorom kompanije “Petrol BH oil company“ Gregorom Žnidaršičem danas je posjetila Toplane-Sarajevo, gdje su razgovarali sa direktorom Berinom Alagićem i saradnicima.

Na sastanku je razgovarano na temu razvojnih projekata preduzeća, kao i potencijalnoj podršci Slovenije u budućnosti, s ciljem realizacije projekata koji prvenstveno imaju za cilj povećanje energijske efikasnosti sistema, daljinskog grijanja, racionalne potrošnje toplotne energije, a koji će u konačnici doprinijeti smanjenju troškova poslovanja u KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. i smanjenju zagađenja zraka kroz modernizaciju sistema.

U tom smislu direktor Toplana je upoznao ambasadoricu Slovenije sa aplikacijom za grant investicijske projekte u iznosu od 1,4 miliona KM koju će Toplane Sarajevo uputiti “Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj“ – CMSR, Republike Slovenije, te je istaknuta potencijalna saradnja sa slovenačkom kompanijom Petrol, što bi bio nastavak aktivnosti sa međunarodnim partnerskim organizacijama kojima su Toplane već uputile aplikaciju za grant sredstva u iznosu od 1,8 miliona KM.

Bukinac je pružila podršku Toplanama, u namjeri provedbe investicijskih projekta i saradnje sa Petrolom, te je u okviru svojih nadležnosti iskazala spremnost za buduću saradnju na tom polju. Nakon zvaničnog dijela, upriličena je posjeta kotlovskom postrojenju.