BDP u 2019.godini narastao na 35 milijardi KM

0
57

Bruto društveni proizvod (BDP) Bosne i Hercegovine za 2019. godinu nominalno je iznosio 35,22 milijardi KM i u odnosu na 2018. godinu nominalno je veći za 5,34 posto dok je realni rast iznosio 2,68 posto.

Ekonomija Fedracije BiH čini 65,66 posto bh. BDP-a, Republike Srpske 31,89 posto a Brčko Distrikta 2,46 posto.

BDP deflator za 2019. je iznosio 2,59 posto, a prema podacima Agencije za statistiku BiH.

BDP po stanovniku iznosio je 10.108 KM ili 5.168 eura, odnosno 5.785 dolara.

Posmatrano po djelatnostima značajniji nominalni rast bruto dodane vrijednosti bilježe: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (14,69%); Građevinarstvo (9,98%); Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (9,51%).

Nominalni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u sljedećim područjima djelatnosti: Vađenje ruda i kamena (4,53%) i Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1,84%).