Broj zaposlenih u FBiH porastao za 4.885

53

Pozitivan trend porasta broja zaposlenih u Federaciji BiH nastavio se i u posljednjoj sedmici. Prema posljednjim dostupnim podacima Porezne uprave FBiH ukupan broj zaposlenih u ovom entitetu 26. maja po prebivalištu osiguranika iznosi 512.492.

Oni posebno ističu kako je od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607. U međuvremenu broj zaposlenih se povećao i na dan 26.5.2020. godine broj zaposlenih (prema prebivalištu osiguranika) je veći za 4.885.

Broj zaposlenih po općinama u FBiH se može pogledati i u tabelarnom pregledu.