Industrija čelika u BiH u podređenom položaju zbog uvoza

0
55

Privredna komora Federacije BiH uputila je Vijeću ministara BiH prijedlog uredbe o tehničkim zahtjevima za čelik koji se koristi prilikom armiranja betona, kojim se želi regulirati uvoz ove legure te zaštititi domaće tržište. Industrija čelika okupljena kroz sve nivoe komorskog sistema već godinama upozorava na nezaštićenost tržišta te potrebu osiguravanja sigurnih i kvalitetnih proizvoda kroz zaustavljanje uvoza i plasmana nesigurnih proizvoda lošeg kvaliteta.

Prošle godine pokrenuta je inicijativa za donošenje uredbe o tehničkim zahtjevima koja bi se trebala pozivati na standarde BAS EN 10080:2007 i nacionalni dodatak prBAS EN 10080/NA.

Incijativa koju potpisuje predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić poslana je 26. maja, a trebala bi se naći na jednom od narednih zasjedanja Vijeća ministara.