Osam jedinica lokalne samouprave nagrađeno za upravljanje razvojem

0
60

Za osam jedinica lokalne samouprave (JLS) koje su uključene u Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), a koje su u 2019. godini iskazale najbolje rezultate planiranja i upravljanja razvojem, omogućen je podsticajni fond u iznosu većem od 660.000 KM.

Uz finansijsku podršku Vlade Švicarske, koja zajedno s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) podržava ILDP projekat, nagrađene JLS, Bosanski Petrovac, Han Pijesak, Jablanica, Rogatica, Rudo, Višegrad, Vlasenica i Zvornik, će iskoristiti odobrena sredstava za realizaciju javnih projekata koji su u njihovim lokalnim strategijama razvoja identifikovani kao prioritetni. Selekciju projektnih ideja od strane nagrađenih JLS je izvršila Komisija za odabir koja je uspostavljena od strane načelnika. Dodatno, nagrađene JLS će sufinansirati prioritetne projekte u iznosu jednakom ili većem od onog kojeg im je dodijelio ILDP.

„Od 2008. godine Švicarska je podržala uspostavljanje funkcionalnih sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem na svim nivoima u Bosni i Hercegovini s više od 26 miliona KM. Više od 50 lokalnih samouprava i njihovih građana direktno su imali korist od ove podrške. Danas nagrada ide partnerskim lokalnim samoupravama koje su najuspješnije u uvođenju sistemskog pristupa u upravljanju razvojem. Vrlo sam zadovoljna kada vidim da među osam nagrađenih općina, šest pripada kategoriji nerazvijenih. Kako ILDP projekat završava s radom sljedeće godine, prioritet je konsolidacija sistema planiranja u oba entiteta i u svim općinama, kao i njegova povezanost s Agendom 2030 za održivi razvoj, kako bi se poboljšao kvalitet života svih ljudi u Bosni i Hercegovini“, izjavila je Dimka Stantchev Skeie, savjetnica za lokalnu upravu i opštinske usluge pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Prvu nagradu za najbolji sistem upravljanja razvojem dobila je Vlasenica (uz fond u vrijednosti od 120.330 KM), drugu nagradu za najveći rast dobio je Bosanski Petrovac (73.484 KM), dok je Jablanica nagrađena za najaktivnije Općinsko vijeće (68.780 KM).

Najbolji sistem za upravljanje razvojem podrazumijeva da JLS ima radna mjesta i/ili posebnu organizacionu jedinicu koja se svakodnevno bavi razvojnim planiranjem i upravljanjem razvojem uz uključivanje svih građana, posebno socijalno ugroženih kategorija. Aktivnosti se izvršavaju u skladu sa utvrđenim vremenskim okvirom i standardima, uz redovno praćenje i izvještavanje od strane JLS-a. Uz sve ovo važna je i kontinuirana i bliska saradnja sa predstavnicima općinskog vijeća, odnosno skupštine opština.

 „Za Opštinu Vlasenica i njene građane, kao i za zaposlene u opštinskoj upravi, ova nagrada je od izuzetnog značaja. Ona je zajednički rezultat Opštine Vlasenica i ILDP-a, te smo uvjereni da će stimulativno djelovati na buduće uspjehe“, rekla je Ljiljana Savinović iz Opštine Vlasenica.

Iz Općine Jablanica poručuju da nagrada za njih predstavlja potvrdu uspješnog rada u upravljanju razvojem, te potvrdu da se razvoj Jablanice vodi pravim smjerom.

„Osoblje ILDP-a je dalo nemjerljiv doprinos u poticanju Općine Jablanica da se uspješno bavi i upravlja razvojem svoje lokalne zajednice”, kazao je Dženan Mulahasanović iz Općine Jablanica.

Grad Zvornik je dobio prvu nagradu za najbolji sistem upravljanja razvojem, uz poticajni fond u vrijednosti od 128.925 KM. „Nagrada za najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem je veoma važna za Grad Zvornik. Osim što predstavlja priznanje za rad na uspostavljanju i efikasnom funkcionisanju sistema za planiranje i upravljanje razvojem, ova nagrada će omogućiti realizaciju jednog od prioritetnih projekata kojeg smo identifikovali kao prioritetnog za integrisani razvoj grada“, naglasila je Biljana Milić iz Grada Zvornik.

Opštine Han Pijesak i Rogatica dijele prvo mjesto za nagradu za najveći rast te će obje opštine biti nagrađene sa po 85.950 KM.

„Kao mala, ruralna opština suočeni smo sa mnogobrojnim ekonomskim i društvenim problemima s jedne strane, te željom da stanje u svim segmentima promijenimo na bolje s druge strane. To predstavlja izazov u pogledu definisanja i odabira prioriteta i stalne dileme da li baš radimo prave stvari na pravi način. Nagrada je djelomično potvrda toga da smo na dobrom putu, ali nas i motiviše da nastavimo unapređivati kapacitete, a time i procese koji u konačnici treba da doprinesu sveukupnom boljitku ove lokalne zajednice i njenih građana“, objasnila je Slavica Ašonja iz Opštine Han Pijesak.

Snežana Kanostrevac-Svijetić iz Opštine Rogatica je naglasila: „Najveći izazovi u planiranju i upravljanju lokalnim razvojem za Opštinu Rogatica predstavljaju izbor prioritetnih projekata i njihovo usklađivanje sa mogućnostima finansiranja kao i iznalaženje eksternih izvora finansiranja.“

Nagrada za najinkluzivnije procese upravljanja razvojem se dodjeljuje JLS-ovima koje su u procese planiranja i upravljanja razvojem uključile što je moguće veći broj osoba iz socijalno isključenih i ugroženih kategorija stanovništva te koje su realizovale što je moguće veći broj projekata koji imaju direktnu korist za pomenute kategorije građana. U ovoj kategoriji opštine Rudo i Višegrad dijele prvo mjesto te će svaka od ovih opština kao nagradu dobiti 51.570 KM.

Nagrađene JLS će implementirati sljedeće projekte:

  • Bosanski Petrovac: Rekonstrukcija i uređenje ulica u gradskom naselju općine
  • Han Pijesak: Rekonstrukcija dijela kanalizacije otpadnih voda, u gradskom naselju Han-Pijesak – faza 1
  • Jablanica: Jačanje kapacitete zaštite i spašavanja stanovništva i unapređenje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Jablanica
  • Rogatica: Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi Rogatica
  • Rudo: Rekonstrukcija zgrade doma kulture
  • Višegrad: Rekonstrukcija sistema za centralno grijanje u užoj gradskoj zoni (faza II)
  • Vlasenica: Unapređenje ekonomičnosti i efikasnosti opštinske uprave kroz uspostavu savremenih metoda rada i primjenu mjera energetske efikasnosti
  • Zvornik: Obezbjeđivanje uslova za pružanje novih usluga primarne zdravstvene zaštite u ambulanti u Branjevu

Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP) zajednički je projekt Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH koji pomaže uspostavu i jačanje funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja razvojem na lokalnom, kantonalnom i entitetskim nivoima te kvalitetniju provedbu javnih politika, doprinoseći sveukupnom razvoju BiH.