U oktobru neznatan rast industrijske proizvodnje

49

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u BiH u oktobru veća je za 0,05 odsto u poređenju sa septembrom, a u odnosu na oktobar prošle godine, industrijska proizvodnja u BiH, kalendarski prilagođena, bilježi pad od 1,2 odsto.

Proizvodnja intermedijarnih proizvoda u oktobru veća je za 2,4 odsto u odnosu na septembar, energije za 2,1 odsto, kapitalnih proizvoda za 2,1 odsto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju u oktobru manja je za 3,4 odsto u odnosu na septembar, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,1 odsto.

U oktobru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 11,5 odsto, trajnih proizvoda za široku potrošnju veća za 9,4 odsto, energije veća za 1,6 odsto, dok je proizvodnja intermedijarnih proizvoda manja za 1,7 odsto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 10,6 odsto.

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u oktobru, u poređenju sa septembrom, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom veća je za tri odsto, u vađenju ruda i kamena za jedan odsto, dok je u prerađivačkoj industriji zabilježen rast od 0,7 odsto.

U oktobru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi rast u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom od 1,8 odsto, u vađenju ruda i kamena rast od 1,4 odsto, dok je u prerađivačkoj industriji zabilježen pad od 1,8 odsto.